Your browser does not support JavaScript!
分類清單
100年5月20日 2011電子通訊與應用研討會

      國立高雄應用科技大學100年度燕巢校區活動大事記 

主辦單位

國立高雄應用科技大學-電子通訊聯合技術發展中心

活動名稱

2011電子通訊與應用研討會

參加人數

300

活動時間

2011 05 20

參加對象

 

活動地點

燕巢校區一樓教室

 

 

 

 

 

 

 

 

       精彩閱章  TOP