Your browser does not support JavaScript!
分類清單
103年1月22日102學年度第1學期燕巢校區行政人員檢討會議

           國立高雄應用科技大學燕巢校區活動大事記

主辦單位

國立高雄應用科技大學

活動名稱

102學年度第1學期燕巢校區行政人員檢討會議

參加人數

150

參加對象

全體行政同仁

活動時間

103年122日(星期三)

12:10 ~14:10

活動地點

燕巢校區樂知樓B1F

宗旨

提升同仁對師長與學生之服務品質及順利推行業務。

具體辦理事項

歲末檢討,提升同仁對師長與學生之服務品質,促進業務推行順利。

     

 

 

                                               
 
 
精彩閱章             TOP