Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年5月9日 中國信託人壽徵才說明會

國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

 

主辦單位

 

國立高雄應用科技大學 金融系

  

活動名稱

 

 

中國信託人壽徵才說明會

 

 

參加人數

  

50

  

參加對象

 

四金三甲、四金四甲學生

  

活動時間

 

10159

  

活動地點

  

燕巢校區-金融專業教學實驗室(MB404)

  

宗旨

 

學校徵才

  

具體辦理事項

 

中國信託人壽到系上徵才,讓同學知道保險業也能以電訪方式銷售保單。

 

 

                             精彩閱章    TOP