Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年5月10日 邀請北京交大金融系葉蜀君主任蒞校演講

            國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記  

主辦單位  

 

國立高雄應用科技大學 金融系   

 

活動名稱 

 

邀請北京交大金融系葉蜀君主任蒞校演講  

 

參加人數  

28 

  

參加對象   

碩金一甲學生 

  

活動時間 

 

101510  

 

活動地點

燕巢校區-金融專業教學實驗室(MB404) 

宗旨  

學術交流 

  

具體辦理事項  

邀請北京交通大學金融系葉蜀君主任替碩一同學授課,分享了中國大陸經濟現況以及中國大陸學生與台灣學生之間的差異。演講主題:中國民間資本市場的開放。 

  

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      精彩閱章  TOP