Your browser does not support JavaScript!
燕巢校區
Welcome to ePage demo site
Category List
101年6月5日 國際講座-留美座談

國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

 

主辦單位

 

研發處國際事務中心

 

活動名稱

 

國際講座-留美座談

 

參加人數

 

50

 

參加對象

 

學生

 

活動時間

 

101 6 5 

 

活動地點

 

MB322

 

宗旨

 

促進姊妹校美國芝加哥州立大學與本校師生間交流與合作。

 

具體辦理事項

 

美國芝加哥州立大學代表 李香蘭 教授帶領該校學生至本校短期研習,並拜訪本校企管系,於今(101)65至本校辦理國際講座,宣傳該校特色與留學美國注意事項。

 

     

 

 

                                                                                    精彩閱章  TOP