Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年10月1日 健康講座:婦癌防治金賽夫人性學教室

            國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記  

主辦單位  

 

衛保組  

 

活動名稱  

 

健康講座:婦癌防治  

 金賽夫人性學教室

 

 

參加人數  

278

參加對象  

一年級學生  

活動時間  

10110 01   

活動地點  

 

燕巢演藝廳  

宗旨 

提升學生對乳癌防治的認知。 

重視性行為的安全及健康,提升自我保護觀念。 

具體辦理事項

 

 

由高雄市雙峰關懷協會理事長鄭玫玲女士及樹德科技大學高宜君老師分別教導如何自我乳房檢查,幫助學生對婦癌防治的重要;並教導正確使用保險套,幫助學生了解安全性行為的重要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精彩閱章  TOP