Your browser does not support JavaScript!
燕巢校區
Welcome to ePage demo site
Category List
101年10月1日 邀請永豐金證劵公司歐副理俊明蒞校演講

國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

 

主辦單位

 

國立高雄應用科技大學 金融系

 

活動名稱

 

邀請永豐金證劵公司歐副理俊明蒞校演講

 

參加人數

 

28

 

參加對象

 

碩金二甲學生

 

活動時間

 

101101

 

活動地點

 

燕巢校區-金融專業教學實驗室(MB404)

 

宗旨

 

結合業界實務

 

具體辦理事項

 

邀請永豐金證券歐俊明副理替碩二同學演講,講師提及證券業現況並詢問同學畢業後想進入的工作性質

 

  

                                                                                     精彩閱章  TOP