Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年10月1日 邀請永豐金證劵公司歐副理俊明蒞校演講

            國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記  

主辦單位  

國立高雄應用科技大學 金融系  

活動名稱  

邀請永豐金證劵公司歐副理俊明蒞校演講  

參加人數  

 

28  

 

參加對象  

 

碩金二甲學生  

 

活動時間 

101101  

活動地點  

燕巢校區-金融專業教學實驗室(MB404)  

宗旨 

結合業界實務 

具體辦理事項  

 

邀請永豐金證券歐俊明副理替碩二同學演講,講師提及證券業現況並詢問同學畢業後想進入的工作性質 

  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     精彩閱章  TOP