Your browser does not support JavaScript!
燕巢校區
Welcome to ePage demo site
Category List
101年10月3日 肺結核說明會 

 

國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

 

主辦單位

 

衛保組

 

活動名稱

 

肺結核說明會

 

參加人數

 

50

 

參加對象

 

四年級學生

 

活動時間

 

1011003

 

活動地點

 

燕巢

 

宗旨

 

防範開放性肺結核於校園中擴散進而形成群聚感染。

 

具體辦理事項

 

由衛生署疾病管制局醫師做肺結核介紹及防治,讓學生瞭解校園肺結核防治的重要。

 

 

 

                                                                                     精彩閱章  TOP