Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年10月3日 肺結核說明會 

              國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

主辦單位 

衛保組  

活動名稱  

肺結核說明會  

參加人數 

50 

 

參加對象  

四年級學生  

 

活動時間 

1011003   

活動地點

燕巢 

 

宗旨 

防範開放性肺結核於校園中擴散進而形成群聚感染。 

 

具體辦理事項 

由衛生署疾病管制局醫師做肺結核介紹及防治,讓學生瞭解校園肺結核防治的重要。 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  精彩閱章  TOP