Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年10月19日 「搶救健康大作戰」專題演講 

              國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記 

 

主辦單位

 

燕巢校務部

 

活動名稱

 

「搶救健康大作戰」專題演講

 

參加人數

30

 

參加對象

 

師長

 

活動時間

 

10110 19

 

活動地點

 

MA107講解及重量訓練室

 

宗旨

促進同仁身體健康,提升最適當的運動方向便達到最加效果。

 

具體辦理事項

 

為增進本校同仁對體適能之瞭解、增進身體健康,體育室體適能中心,辦理「搶救健康大作戰」專題演講,評估同仁體適能狀況,提升最適當的運動方向便達到最加效果。

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       精彩閱章  TOP