Your browser does not support JavaScript!
燕巢校區
Welcome to ePage demo site
Category List
101年10月22日 邀請凱衛資訊策略產品處陳凱文蒞校演講

 

國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

 

主辦單位

 

國立高雄應用科技大學 金融系

 

活動名稱

 

邀請凱衛資訊策略產品處陳凱文蒞校演講

 

參加人數

 

28

 

參加對象

 

碩士班學生

 

活動時間

 

1011022

 

活動地點

 

燕巢校區-金融專業教學實驗室(MB425)

 

宗旨

 

結合業界實務

 

具體辦理事項

 

邀請凱衛資訊策略產品處陳凱文先生介紹程式交易軟體應用,協助同學寫相關論文使用。

 

 

                                                 精彩閱章  TOP