Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年10月22日 邀請凱衛資訊策略產品處陳凱文蒞校演講

          國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記 

主辦單位

國立高雄應用科技大學 金融系

活動名稱

邀請凱衛資訊策略產品處陳凱文蒞校演講

參加人數

28

 

參加對象

 

碩士班學生

活動時間

1011022

活動地點

燕巢校區-金融專業教學實驗室(MB425)

宗旨

結合業界實務

具體辦理事項

邀請凱衛資訊策略產品處陳凱文先生介紹程式交易軟體應用,協助同學寫相關論文使用。

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          精彩閱章  TOP