Your browser does not support JavaScript!
燕巢校區
Welcome to ePage demo site
Category List
101年11月1日 越南百科大學暨越南高等學院師長蒞臨燕巢校區參訪

            國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記       

主辦單位

 

高應大越南中心

 

活動名稱

 

越南百科大學暨越南高等學院師長蒞臨燕巢校區參訪

 

參加人數

 

(約20人)

 

參加對象

 

 

活動時間

 

101 11 1日(四)

 

活動地點

 

本校燕巢校區

 

具體辦理事項

 

本校與越南地區之學術交流頻繁,國際學生中來自越南地區者為數不少,本次由越南中心邀請百科大學師長以及越南高等學院校長前來參訪,除了研討締結姊妹校的議題外,亦讓越南地區師長瞭解燕巢之美。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                精彩閱章   TOP