Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年11月1日 越南百科大學暨越南高等學院師長蒞臨燕巢校區參訪

             國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記      

主辦單位  

高應大越南中心  

活動名稱 

越南百科大學暨越南高等學院師長蒞臨燕巢校區參訪

參加人數  

(約20人) 

 

參加對象

 

活動時間 

101 11 1日(四)  

活動地點  

本校燕巢校區  

具體辦理事項 

本校與越南地區之學術交流頻繁,國際學生中來自越南地區者為數不少,本次由越南中心邀請百科大學師長以及越南高等學院校長前來參訪,除了研討締結姊妹校的議題外,亦讓越南地區師長瞭解燕巢之美。  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精彩閱章     TOP