Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年11月20日 B型肝炎疫苗注射活動

                      國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記  

主辦單位

衛保組

   

活動名稱

 

 

B型肝炎疫苗注射活動

 

 

參加人數

 

160

  

參加對象

  

一年級學生

  

 

活動時間

 

1011120   

活動地點   

燕巢MA107教室   

 

宗旨

 

注射B型肝炎疫苗減少肝硬化及肝癌的發生。   

 

具體辦理事項

 

由合作醫院郭綜合醫院帶領醫護團隊至學校為學生進行施打B型肝炎疫苗注射。

  

                                                             精彩閱章   TOP