Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年12月1日 急救訓練:基本救命術

             國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

主辦單位

 

衛保組

 

活動名稱  

 

急救訓練:基本救命術  

 

參加人數

23 

 

參加對象  

全校教職員生 

 

活動時間  

1011201  

活動地點  

燕巢MA117教室  

 

宗旨  

透過各類急救課程及活動,推廣急救知識和技巧,以減少因缺乏急救技能而導致危害或喪失生命的情形發生,進而達到師生自救救人之目的。  

具體辦理事項  

由中華紅十字會高雄分會莊秀芳老師授課推廣急救知識和技巧。  

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                精彩閱章  TOP