Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年12月1日 教師會聯誼活動暨理監事聯席會議

            國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記  

主辦單位

 

燕巢校區校務部、教師會

 

活動名稱 

 

教師會聯誼活動暨理監事聯席會議  

 

參加人數  

 

 

參加對象  

 

活動時間

 

101 12 01 日(六)

 

活動地點  

本校燕巢校區藤雄館、MA501視訊會議室、觀光系咖啡教室 

 

宗旨 

本次教師會活動於燕巢校區辦理,希望藉由此次活動提升校區印象、彰顯校區設備及特色。  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                精彩閱章  TOP