Your browser does not support JavaScript!
燕巢校區
Welcome to ePage demo site
Category List
101年12月19日 邀請享鑫保險經紀人有限公司總經理陳定蔚蒞校演講

國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

 

主辦單位

 

國立高雄應用科技大學 金融系

 

活動名稱

 

邀請享鑫保險經紀人有限公司總經理陳定蔚蒞校演講

 

參加人數

 

50

 

參加對象

 

四金三甲學生

 

活動時間

 

1011219

 

活動地點

 

燕巢校區-金融專業教學實驗室(MB425)

 

宗旨

 

校友創業講座

 

具體辦理事項

 

邀請享鑫保險經紀人有限公司陳定蔚總經理,演講和分享如何從一個職員到如今在金融業自己創業當老闆的過程

 

 

                                                                          精彩閱章  TOP