Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年12月19日 邀請享鑫保險經紀人有限公司總經理陳定蔚蒞校演講

               國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

主辦單位  

國立高雄應用科技大學 金融系  

 

活動名稱

 

邀請享鑫保險經紀人有限公司總經理陳定蔚蒞校演講

 

參加人數

 

50

 

參加對象

 

四金三甲學生

 

活動時間  

1011219  

活動地點 

燕巢校區-金融專業教學實驗室(MB425) 

 

宗旨  

校友創業講座  

 

具體辦理事項

 

邀請享鑫保險經紀人有限公司陳定蔚總經理,演講和分享如何從一個職員到如今在金融業自己創業當老闆的過程  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精彩閱章  TOP