Your browser does not support JavaScript!
燕巢校區
Welcome to ePage demo site
Category List
101年12月25日 B型肝炎複檢

國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

 

主辦單位

 

衛保組

 

活動名稱

 

B型肝炎複檢

 

參加人數

 

41

 

參加對象

 

一年級學生

 

活動時間

 

1011225

 

活動地點

 

燕巢

 

宗旨

 

確認是否有B型肝炎抗體

 

具體辦理事項

 

由合作醫院郭綜合醫院帶領醫護團隊至學校為學生進行B型肝炎複檢。

 

 

                                                                                 精彩閱章  TOP