Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年12月25日 B型肝炎複檢

          國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

主辦單位

 

衛保組

 

活動名稱

 

 

B型肝炎複檢

 

 

參加人數 

 

41

 

參加對象

 

一年級學生

 

活動時間

1011225

 

活動地點

 

燕巢

 

宗旨  

 

確認是否有B型肝炎抗體 

具體辦理事項  

由合作醫院郭綜合醫院帶領醫護團隊至學校為學生進行B型肝炎複檢。

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    精彩閱章  TOP