Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年12月26日 「2012御風而上,高應IN起來」就業博覽會

              國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

主辦單位

 

校友聯絡暨職涯輔導中心 

活動名稱

 

 

2012御風而上,高應IN起來」就業博覽會

 

 

參加人次

 

2000

 

參加對象

 

全校學生

 

活動時間

 

10112 26

 

活動地點

 

管一廣場

 

宗旨

 

提供企業界、學生、校友多方面交流與增加彼此互動機會,促使學術和企業合作,讓學生能提早瞭解就業市場趨勢及自我性向,掌握時代社會脈動。並讓企業招募到具開發潛力的人才,以增加迎向新世紀善變之企業脈動的實力,期使台灣具有國際競爭力,充分達到「人盡其才、才適其所」的目標。

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精彩閱章 TOP