Your browser does not support JavaScript!
分類清單
101年7月4日 101級日碩迎新餐會

            國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記  

主辦單位  

國立高雄應用科技大學 金融系  

活動名稱 

101級日碩迎新餐會 

參加人數  

 

30

 

 

參加對象  

 

碩士班學生  

 

活動時間 

10174  

 

活動地點 

 

燕巢校區-普通教室(MB424)  

 

宗旨  

 

迎新活動  

 

具體辦理事項 

碩二學長姐規劃活動邀請新生參加,介紹學習環境及學校所上硬體設備,教導同學如何使用學校相關網站,告知同學未來兩年所需的課程及程式軟體學習。每個人自我介紹讓大家認識,另安排學長姐與學弟妹交流時間,解答疑慮。 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  精彩閱章  TOP