Your browser does not support JavaScript!
燕巢校區
Welcome to ePage demo site
Category List
101年9月14日 101學年度新生健檢

國立高雄應用科技大學101年度燕巢校區活動大事記

 

主辦單位

 

衛保組

 

活動名稱

 

101學年度新生健檢

 

參加人數

 

580

 

參加對象

 

101學年新生

 

活動時間

 

10109  14

 

活動地點

 

樂知樓地下一樓

 

宗旨

 

瞭解學生健康狀況,早期發現缺點及健康狀況

 

具體辦理事項

 

增進學生健康,及早發現疾病並追蹤矯正,健檢項目包含一般體格檢查、胸部X光檢查、尿液常規檢查、血液常規檢查、肝功能、B型肝炎檢查、腎功能及總膽固醇檢查等。

 

 

                                                                                             精彩閱章  TOP